Kontrollrummet är 22 m2 och utformat med LEDE-konstruktionen, (Live End/Dead End) vilket ger maximal kontroll vid lyssningen. "Dead End" återspeglar ljudet från monitorerna som det låter i studiorummen, medan "Live End" ger en bild av hur musiken upplevs i en mer normal lyssningsmiljö med mycket tidiga reflexer. Kontrollrummet är försett med digitala flerspårsbandspelare som är synkroniserade med datorer för sequenser, hårddiskinspelning och redigering. I kontrollrummet finns även analog utrustning, synthar, samplers, effekter m m. Delar av utrustningen är modifierad för optimering av ljudresultatet.© SoundArt Studio 2001