Studiorummen är 30 resp. 10 m2 och byggda så att musikerna skall kunna göra inspelningar live tillsammans utan pålägg, om så önskas. För att göra det möjligt att spela in volymstarka och volymsvaga instrument samtidigt har de två studiorummen försetts med en glasruta emellan. På så sätt separeras ljudkällorna, samtidigt som musikerna fortfarande har ögonkontakt med varandra.

Förutom inspelningsrummen finns ISO-bås för ytterligare separation av ljudkällor. På plats finns även ett stort Steinway-piano.
© SoundArt Studio 2001