Cyndee Peters - Vara vännar

Framsida


Baksida


VÄNSKAP ÄR VIKTIG

Det är också viktigt att vårda vänskapen. Ett satt att göra det är att visa den. Genom sitt outtröttliga arbete för att hjälpa behövande människor över hela världen att leva och utvecklas på egna villkor, visar I utherhjälpen sin vänskap. Ett långsiktigt biståndsseamarbete som bygger på frivilliga gåvor.
Jag vill med denna nymspelning av Vara vänner visa Lutherhjälpen min vänskap och mitt stöd Du kan också visa Lutherhjalpen din vänskap. Med en gåva till Lutherhjalpen ger du fler människor en möjlighet att äta sig, mätta och trygga framtiden för sig,själva och sina barn. Att köpa Hinna CD är en vänskapshandling. Gå gärna in på www.lutherhjalpen.nu och läs mer

Cyndee Peters

Vara vänner | En samprodution mellan Lutherhjälpen och SoundArt Records | Text: Britt Lindborg | Musik: Eddie Oliva |Förlag: Warner/Chappel Music Scandinavia AB | Exekutiv producent: Benny Sonesson/Cyndee Peters | Producent/trumprogramering: Andrés Avellán | Sång/körarrangemang: Cyndee Peters | Gitarr: Staffan Astner | Keyboard: Petter Bergander | Bas: Paul Börjesson | Flygel/Orgel: Daniel Stenbaek | Kör: Körmedlemmar ur Sollentuna Gospel | Inspelad på: Soul Eye Studios/OAL Studios | Ljudtekniker: Lennart Ström/Benny Sonesson | Grafisk form: Verket
1. Vara vänner 3:41 2. Vara vänner 3:41 (instrumental)


<< Tillbaka

© 2002 SoundArt Records

Cyndee Peters